Velkommen til Rantzausminde skole
En skole for livet
Eleverne skal tilegne sig kundskaber og færdigheder inden for de tre hovedfagområder - humanistisk, naturvidenskabeligt og praktisk/musisk. Elever skal styrke lysten til at lære baseret på fagligt lærende fællesskaber, hvor vi tager ansvar for hinanden, respekterer den enkelte og inkluderer alle i fællesskabet. Det sker med afsæt i hver enkelt elevs potentiale for at lære, hvorved eleven foreberedes til samfundsdeltagelse og demokrati.